TOP NẠP THẺ THÁNG

  • 1 Trần Ngọc Phước
  • 2 Quốc Khang
  • 3 Messengër ThôngBáo
  • 4 Binhan Tran
  • 5 Teppei Arima
Acc mã từ #780 trở lên là rank mùa S8.Mua quân huy giá rẻ bằng ATM/Ví điện tử liên hệ admin

Uy tín của shop

Thành viên: Đạt Bắc đã mua tài khoản LQ #826 280,000đ


Thành viên: Quốc Việt đã mua tài khoản LQ #619 400,000đ


Thành viên: Ma Kiếm Yasuo đã mua tài khoản LQ #813 200,000đ


Thành viên: Kim Hue Dao đã mua tài khoản LQ #803 100,000đ


Thành viên: Người'Ss Dưng'Ss đã mua tài khoản LQ #744 100,000đ


Thành viên: Trần Hữu Thắng đã mua tài khoản LQ #721 200,000đ


Thành viên: Messengër ThôngBáo đã mua tài khoản LQ #276 550,000đ


Thành viên: Trung Nguyen đã mua tài khoản LQ #821 280,000đ


Thành viên: Nguyễn Sơn đã mua tài khoản LQ #724 220,000đ


Thành viên: Quốc Khang đã mua tài khoản LQ #375 650,000đ


Thành viên: Quốc Khang đã mua tài khoản LQ #776 80,000đ


Thành viên: Ngô Thành Nhân đã mua tài khoản LQ #838 450,000đ


Thành viên: Thuong Ma đã mua tài khoản LQ #726 150,000đ


Thành viên: Trieu đã mua tài khoản LQ #696 100,000đ


Thành viên: Minh Lê đã mua tài khoản LQ #692 800,000đ