TOP NẠP THẺ THÁNG

 • 1 Trần Ngọc Phước
 • 2 Quốc Khang
 • 3 Messengër ThôngBáo
 • 4 Binhan Tran
 • 5 Teppei Arima
Acc mã từ #780 trở lên là rank mùa S8.Mua quân huy giá rẻ bằng ATM/Ví điện tử liên hệ admin

Tài Khoản #828 - Bảng ngọc : 85 - Rank Vàng
Acc có nhiều skin hot : tv dũng sĩ đồ long,lữ bố nam vương,tel'annas chung tình tiễn,valhein vũ khí tối thượng,..

Lọc theo Skin
  Chưa cập nhật dữ liệu
  Chưa cập nhật dữ liệu

TÀI KHOẢN ĐỒNG GIÁ

Acc LQ #Acc có skin ngon : butter nữ quái nổi loạn,zill dung nham,lữ bố kỵ sĩ âm phủ,wonder woman thế chiến -

Acc LQ #840 -

Acc LQ #840 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 30
 • Trang Phục: 19
 • Bảng Ngọc: 90
600,000CARD 480,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 19
 • Tướng: 30

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có nhiều skin hot : tv dũng sĩ đồ long,lữ bố nam vương,tel'annas chung tình tiễn,valhein vũ khí tối thượng,.. -

Acc LQ #828 -

Acc LQ #828 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 22
 • Trang Phục: 19
 • Bảng Ngọc: 85
600,000CARD 480,000ATM
 • Bậc Ngọc: 85
 • Trang Phục: 19
 • Tướng: 22

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có 3 skin hữu hạn : lauriel phù thủy bí ngô,zephys hiệp sĩ bí ngô,nata nghệ nhân lân,... -

Acc LQ #604 -

Acc LQ #604 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 28
 • Trang Phục: 17
 • Bảng Ngọc: 72
600,000CARD 480,000ATM
 • Bậc Ngọc: 72
 • Trang Phục: 17
 • Tướng: 28

MUA NGAY

Acc LQ #Acc rank kcuong,4 bảng ngọc 90 chuẩn,.... -

Acc LQ #534 -

Acc LQ #534 -

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 28
 • Trang Phục: 20
 • Bảng Ngọc: 90
600,000CARD 480,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 20
 • Tướng: 28

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có 2 bảng ngọc 90 chuẩn,... -

Acc LQ #342 -

Acc LQ #342 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 32
 • Trang Phục: 14
 • Bảng Ngọc: 90
600,000CARD 480,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 14
 • Tướng: 32

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có 2 skin hiếm hữu hạn nata quà quái quỷ,omarr thông thỏa thích,... -

Acc LQ #333 -

Acc LQ #333 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 32
 • Trang Phục: 21
 • Bảng Ngọc: 69
600,000CARD 480,000ATM
 • Bậc Ngọc: 69
 • Trang Phục: 21
 • Tướng: 32

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có ryoma đại tướng nguyệt tộc,... -

Acc LQ #332 -

Acc LQ #332 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 30
 • Trang Phục: 14
 • Bảng Ngọc: 70
600,000CARD 480,000ATM
 • Bậc Ngọc: 70
 • Trang Phục: 14
 • Tướng: 30

MUA NGAY