TOP NẠP THẺ THÁNG

 • 1 Trần Ngọc Phước
 • 2 Quốc Khang
 • 3 Messengër ThôngBáo
 • 4 Binhan Tran
 • 5 Teppei Arima
Acc mã từ #780 trở lên là rank mùa S8.Mua quân huy giá rẻ bằng ATM/Ví điện tử liên hệ admin

Tài Khoản #333 - Bảng ngọc : 69 - Rank Vàng
Acc có 2 skin hiếm hữu hạn nata quà quái quỷ,omarr thông thỏa thích,...

Lọc theo Skin
  Chưa cập nhật dữ liệu
  Chưa cập nhật dữ liệu

TÀI KHOẢN ĐỒNG GIÁ

Acc LQ #Acc có skin ngon : butter nữ quái nổi loạn,zill dung nham,lữ bố kỵ sĩ âm phủ,wonder woman thế chiến -

Acc LQ #840 -

Acc LQ #840 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 30
 • Trang Phục: 19
 • Bảng Ngọc: 90
600,000CARD 480,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 19
 • Tướng: 30

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có nhiều skin hot : tv dũng sĩ đồ long,lữ bố nam vương,tel'annas chung tình tiễn,valhein vũ khí tối thượng,.. -

Acc LQ #828 -

Acc LQ #828 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 22
 • Trang Phục: 19
 • Bảng Ngọc: 85
600,000CARD 480,000ATM
 • Bậc Ngọc: 85
 • Trang Phục: 19
 • Tướng: 22

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có 3 skin hữu hạn : lauriel phù thủy bí ngô,zephys hiệp sĩ bí ngô,nata nghệ nhân lân,... -

Acc LQ #604 -

Acc LQ #604 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 28
 • Trang Phục: 17
 • Bảng Ngọc: 72
600,000CARD 480,000ATM
 • Bậc Ngọc: 72
 • Trang Phục: 17
 • Tướng: 28

MUA NGAY

Acc LQ #Acc rank kcuong,4 bảng ngọc 90 chuẩn,.... -

Acc LQ #534 -

Acc LQ #534 -

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 28
 • Trang Phục: 20
 • Bảng Ngọc: 90
600,000CARD 480,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 20
 • Tướng: 28

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có 2 bảng ngọc 90 chuẩn,... -

Acc LQ #342 -

Acc LQ #342 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 32
 • Trang Phục: 14
 • Bảng Ngọc: 90
600,000CARD 480,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 14
 • Tướng: 32

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có 2 skin hiếm hữu hạn nata quà quái quỷ,omarr thông thỏa thích,... -

Acc LQ #333 -

Acc LQ #333 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 32
 • Trang Phục: 21
 • Bảng Ngọc: 69
600,000CARD 480,000ATM
 • Bậc Ngọc: 69
 • Trang Phục: 21
 • Tướng: 32

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có ryoma đại tướng nguyệt tộc,... -

Acc LQ #332 -

Acc LQ #332 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 30
 • Trang Phục: 14
 • Bảng Ngọc: 70
600,000CARD 480,000ATM
 • Bậc Ngọc: 70
 • Trang Phục: 14
 • Tướng: 30

MUA NGAY