TOP NẠP THẺ THÁNG

 • 1 Trần Ngọc Phước
 • 2 Quốc Khang
 • 3 Messengër ThôngBáo
 • 4 Binhan Tran
 • 5 Teppei Arima
Acc mã từ #780 trở lên là rank mùa S8.Mua quân huy giá rẻ bằng ATM/Ví điện tử liên hệ admin

Tài Khoản #835 - Bảng ngọc : 85 - Rank Vàng
Acc có skin yorn thế tử nguyệt tộc skin đá quý,có nhiều tướng ngon,....

Lọc theo Skin
  Chưa cập nhật dữ liệu
  Chưa cập nhật dữ liệu

TÀI KHOẢN ĐỒNG GIÁ

Acc LQ #Acc có skin yorn thế tử nguyệt tộc skin đá quý,có nhiều tướng ngon,.... -

Acc LQ #835 -

Acc LQ #835 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 33
 • Trang Phục: 20
 • Bảng Ngọc: 85
1,000,000CARD 800,000ATM
 • Bậc Ngọc: 85
 • Trang Phục: 20
 • Tướng: 33

MUA NGAY

Acc LQ #Acc nhiều tướng nhiều trang phục ngọc ngon,... -

Acc LQ #102 -

Acc LQ #102 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 36
 • Trang Phục: 30
 • Bảng Ngọc: 90
1,000,000CARD 800,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 30
 • Tướng: 36

MUA NGAY