TOP NẠP THẺ THÁNG

  • 1 Trần Ngọc Phước
  • 2 Quốc Khang
  • 3 Messengër ThôngBáo
  • 4 Binhan Tran
  • 5 Teppei Arima
Acc mã từ #780 trở lên là rank mùa S8.Mua quân huy giá rẻ bằng ATM/Ví điện tử liên hệ admin

Tài Khoản #692 - Bảng ngọc : 90 - Rank B.Kim
Acc có 5 tướng trên 25k vàng,3 bảng ngọc 90 chuẩn,...

Lọc theo Skin
    Chưa cập nhật dữ liệu
    Chưa cập nhật dữ liệu

TÀI KHOẢN ĐỒNG GIÁ