TOP NẠP THẺ THÁNG

 • 1 Trần Ngọc Phước
 • 2 Quốc Khang
 • 3 Messengër ThôngBáo
 • 4 Binhan Tran
 • 5 Teppei Arima
Acc mã từ #780 trở lên là rank mùa S8.Mua quân huy giá rẻ bằng ATM/Ví điện tử liên hệ admin

Tài Khoản #102 - Bảng ngọc : 90 - Rank B.Kim
Acc nhiều tướng nhiều trang phục ngọc ngon,...

Lọc theo Skin
  Chưa cập nhật dữ liệu
  Chưa cập nhật dữ liệu

TÀI KHOẢN ĐỒNG GIÁ

Acc LQ #Acc có skin yorn thế tử nguyệt tộc skin đá quý,có nhiều tướng ngon,.... -

Acc LQ #835 -

Acc LQ #835 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 33
 • Trang Phục: 20
 • Bảng Ngọc: 85
1,000,000CARD 800,000ATM
 • Bậc Ngọc: 85
 • Trang Phục: 20
 • Tướng: 33

MUA NGAY

Acc LQ #Acc nhiều tướng nhiều trang phục ngọc ngon,... -

Acc LQ #102 -

Acc LQ #102 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 36
 • Trang Phục: 30
 • Bảng Ngọc: 90
1,000,000CARD 800,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 30
 • Tướng: 36

MUA NGAY