TOP NẠP THẺ THÁNG

 • 1 Trần Ngọc Phước
 • 2 Quốc Khang
 • 3 Messengër ThôngBáo
 • 4 Binhan Tran
 • 5 Teppei Arima
Acc mã từ #780 trở lên là rank mùa S8.Mua quân huy giá rẻ bằng ATM/Ví điện tử liên hệ admin

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #661 -

Acc LQ #661 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 20
 • Trang Phục: 5
 • Bảng Ngọc: 61
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 61
 • Trang Phục: 5
 • Tướng: 20

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ,ngọc 90 chuẩn,... -

Acc LQ #662 -

Acc LQ #662 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 25
 • Trang Phục: 12
 • Bảng Ngọc: 90
230,000CARD 184,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 12
 • Tướng: 25

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #681 -

Acc LQ #681 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 24
 • Trang Phục: 11
 • Bảng Ngọc: 61
200,000CARD 160,000ATM
 • Bậc Ngọc: 61
 • Trang Phục: 11
 • Tướng: 24

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #689 -

Acc LQ #689 -

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 20
 • Trang Phục: 8
 • Bảng Ngọc: 33
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 33
 • Trang Phục: 8
 • Tướng: 20

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #697 -

Acc LQ #697 -

 • Rank: Đồng
 • Tướng: 16
 • Trang Phục: 3
 • Bảng Ngọc: 44
100,000CARD 80,000ATM
 • Bậc Ngọc: 44
 • Trang Phục: 3
 • Tướng: 16

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #698 -

Acc LQ #698 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 17
 • Trang Phục: 7
 • Bảng Ngọc: 60
120,000CARD 96,000ATM
 • Bậc Ngọc: 60
 • Trang Phục: 7
 • Tướng: 17

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #708 -

Acc LQ #708 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 26
 • Trang Phục: 17
 • Bảng Ngọc: 73
250,000CARD 200,000ATM
 • Bậc Ngọc: 73
 • Trang Phục: 17
 • Tướng: 26

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có ngọc 90 chuẩn,... -

Acc LQ #713 -

Acc LQ #713 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 24
 • Trang Phục: 12
 • Bảng Ngọc: 90
240,000CARD 192,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 12
 • Tướng: 24

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #714 -

Acc LQ #714 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 22
 • Trang Phục: 10
 • Bảng Ngọc: 65
200,000CARD 160,000ATM
 • Bậc Ngọc: 65
 • Trang Phục: 10
 • Tướng: 22

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #717 -

Acc LQ #717 -

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 21
 • Trang Phục: 4
 • Bảng Ngọc: 52
140,000CARD 112,000ATM
 • Bậc Ngọc: 52
 • Trang Phục: 4
 • Tướng: 21

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có 2 tướng trên 25k vàng,.. -

Acc LQ #719 -

Acc LQ #719 -

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 21
 • Trang Phục: 7
 • Bảng Ngọc: 62
160,000CARD 128,000ATM
 • Bậc Ngọc: 62
 • Trang Phục: 7
 • Tướng: 21

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #722 -

Acc LQ #722 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 20
 • Trang Phục: 10
 • Bảng Ngọc: 70
200,000CARD 160,000ATM
 • Bậc Ngọc: 70
 • Trang Phục: 10
 • Tướng: 20

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #723 -

Acc LQ #723 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 20
 • Trang Phục: 9
 • Bảng Ngọc: 80
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 80
 • Trang Phục: 9
 • Tướng: 20

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #727 -

Acc LQ #727 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 20
 • Trang Phục: 6
 • Bảng Ngọc: 60
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 60
 • Trang Phục: 6
 • Tướng: 20

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có veera y tá bạo loạn,ryoma thợ săn tt,... -

Acc LQ #728 -

Acc LQ #728 -

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 20
 • Trang Phục: 8
 • Bảng Ngọc: 55
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 55
 • Trang Phục: 8
 • Tướng: 20

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #731 -

Acc LQ #731 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 19
 • Trang Phục: 8
 • Bảng Ngọc: 55
120,000CARD 96,000ATM
 • Bậc Ngọc: 55
 • Trang Phục: 8
 • Tướng: 19

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có lữ bố kỵ sĩ âm phủ,zill lốc địa ngục,.. -

Acc LQ #733 -

Acc LQ #733 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 18
 • Trang Phục: 7
 • Bảng Ngọc: 90
120,000CARD 96,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 7
 • Tướng: 18

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có valhein đại công tước,krixi công chúa bướm,... -

Acc LQ #735 -

Acc LQ #735 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 19
 • Trang Phục: 11
 • Bảng Ngọc: 73
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 73
 • Trang Phục: 11
 • Tướng: 19

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #739 -

Acc LQ #739 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 18
 • Trang Phục: 11
 • Bảng Ngọc: 74
140,000CARD 112,000ATM
 • Bậc Ngọc: 74
 • Trang Phục: 11
 • Tướng: 18

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có 2 tướng trên 25k vàng,... -

Acc LQ #746 -

Acc LQ #746 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 17
 • Trang Phục: 10
 • Bảng Ngọc: 70
140,000CARD 112,000ATM
 • Bậc Ngọc: 70
 • Trang Phục: 10
 • Tướng: 17

MUA NGAY