TOP NẠP THẺ THÁNG

 • 1 Trần Ngọc Phước
 • 2 Quốc Khang
 • 3 Messengër ThôngBáo
 • 4 Binhan Tran
 • 5 Teppei Arima
Acc mã từ #780 trở lên là rank mùa S8.Mua quân huy giá rẻ bằng ATM/Ví điện tử liên hệ admin

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #827 -

Acc LQ #827 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 26
 • Trang Phục: 16
 • Bảng Ngọc: 87
250,000CARD 200,000ATM
 • Bậc Ngọc: 87
 • Trang Phục: 16
 • Tướng: 26

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có 2 bảng ngọc 90 chuẩn,... -

Acc LQ #830 -

Acc LQ #830 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 27
 • Trang Phục: 16
 • Bảng Ngọc: 90
280,000CARD 224,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 16
 • Tướng: 27

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #832 -

Acc LQ #832 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 27
 • Trang Phục: 10
 • Bảng Ngọc: 77
240,000CARD 192,000ATM
 • Bậc Ngọc: 77
 • Trang Phục: 10
 • Tướng: 27

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có skin slimz thỏ ngọc skin hữu hạn,.... -

Acc LQ #833 -

Acc LQ #833 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 22
 • Trang Phục: 17
 • Bảng Ngọc: 73
450,000CARD 360,000ATM
 • Bậc Ngọc: 73
 • Trang Phục: 17
 • Tướng: 22

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có skin đá quý điêu thuyền tiệc bãi biển,... -

Acc LQ #837 -

Acc LQ #837 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 22
 • Trang Phục: 12
 • Bảng Ngọc: 67
500,000CARD 400,000ATM
 • Bậc Ngọc: 67
 • Trang Phục: 12
 • Tướng: 22

MUA NGAY

Acc LQ #Điêu thuyền + nữ vương anh đào violet + nữ đặc cảnh,... -

Acc LQ #21 -

Acc LQ #21 -

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 19
 • Trang Phục: 9
 • Bảng Ngọc: 61
120,000CARD 96,000ATM
 • Bậc Ngọc: 61
 • Trang Phục: 9
 • Tướng: 19

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #22 -

Acc LQ #22 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 23
 • Trang Phục: 11
 • Bảng Ngọc: 74
230,000CARD 184,000ATM
 • Bậc Ngọc: 74
 • Trang Phục: 11
 • Tướng: 23

MUA NGAY

Acc LQ #Acc nhiều tướng nhiều trang phục -

Acc LQ #39 -

Acc LQ #39 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 30
 • Trang Phục: 14
 • Bảng Ngọc: 65
500,000CARD 400,000ATM
 • Bậc Ngọc: 65
 • Trang Phục: 14
 • Tướng: 30

MUA NGAY

Acc LQ #Acc nhiều tướng nhiều trang phục -

Acc LQ #40 -

Acc LQ #40 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 32
 • Trang Phục: 14
 • Bảng Ngọc: 80
550,000CARD 440,000ATM
 • Bậc Ngọc: 80
 • Trang Phục: 14
 • Tướng: 32

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #50 -

Acc LQ #50 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 20
 • Trang Phục: 8
 • Bảng Ngọc: 66
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 66
 • Trang Phục: 8
 • Tướng: 20

MUA NGAY

Acc LQ #Fenik + nhà thám hiểm kriknak + bọ cánh bạc,... -

Acc LQ #71 -

Acc LQ #71 -

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 20
 • Trang Phục: 4
 • Bảng Ngọc: 63
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 63
 • Trang Phục: 4
 • Tướng: 20

MUA NGAY

Acc LQ #Có tp arduin cận vệ hoàng gia max + găng tay vàng,... -

Acc LQ #101 -

Acc LQ #101 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 20
 • Trang Phục: 9
 • Bảng Ngọc: 64
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 64
 • Trang Phục: 9
 • Tướng: 20

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #348 -

Acc LQ #348 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 33
 • Trang Phục: 12
 • Bảng Ngọc: 65
500,000CARD 400,000ATM
 • Bậc Ngọc: 65
 • Trang Phục: 12
 • Tướng: 33

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #389 -

Acc LQ #389 -

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 19
 • Trang Phục: 7
 • Bảng Ngọc: 73
130,000CARD 104,000ATM
 • Bậc Ngọc: 73
 • Trang Phục: 7
 • Tướng: 19

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #395 -

Acc LQ #395 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 18
 • Trang Phục: 6
 • Bảng Ngọc: 57
120,000CARD 96,000ATM
 • Bậc Ngọc: 57
 • Trang Phục: 6
 • Tướng: 18

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có murad thợ săn tt,violet nữ đặc cảnh,... -

Acc LQ #418 -

Acc LQ #418 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 30
 • Trang Phục: 9
 • Bảng Ngọc: 84
500,000CARD 400,000ATM
 • Bậc Ngọc: 84
 • Trang Phục: 9
 • Tướng: 30

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #419 -

Acc LQ #419 -

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 30
 • Trang Phục: 18
 • Bảng Ngọc: 90
550,000CARD 440,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 18
 • Tướng: 30

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #420 -

Acc LQ #420 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 32
 • Trang Phục: 16
 • Bảng Ngọc: 88
500,000CARD 400,000ATM
 • Bậc Ngọc: 88
 • Trang Phục: 16
 • Tướng: 32

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #428 -

Acc LQ #428 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 20
 • Trang Phục: 8
 • Bảng Ngọc: 61
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 61
 • Trang Phục: 8
 • Tướng: 20

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có violet phi công trẻ,... -

Acc LQ #430 -

Acc LQ #430 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 20
 • Trang Phục: 12
 • Bảng Ngọc: 87
250,000CARD 200,000ATM
 • Bậc Ngọc: 87
 • Trang Phục: 12
 • Tướng: 20

MUA NGAY