TOP NẠP THẺ THÁNG

 • 1 Huy Bim
 • 2 Không Hiểu
 • 3 Ngọc Salamen
 • 4 Kan Phê Cần
 • 5 Phúc Thiện
Acc mã từ #780 trở lên là rank mùa S8.Mua quân huy giá rẻ bằng ATM/Ví điện tử liên hệ admin

Acc LQ #Acc có ngọc 90 chuẩn,... -

Acc LQ #802 -

Acc LQ #802 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 33
 • Trang Phục: 20
 • Bảng Ngọc: 90
650,000CARD 520,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 20
 • Tướng: 33

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #842 -

Acc LQ #842 -

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 28
 • Trang Phục: 12
 • Bảng Ngọc: 80
250,000CARD 200,000ATM
 • Bậc Ngọc: 80
 • Trang Phục: 12
 • Tướng: 28

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có skin slimz thỏ ngọc skin hữu hạn,.... -

Acc LQ #833 -

Acc LQ #833 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 22
 • Trang Phục: 17
 • Bảng Ngọc: 73
450,000CARD 360,000ATM
 • Bậc Ngọc: 73
 • Trang Phục: 17
 • Tướng: 22

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có skin đá quý điêu thuyền tiệc bãi biển,... -

Acc LQ #837 -

Acc LQ #837 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 22
 • Trang Phục: 12
 • Bảng Ngọc: 67
300,000CARD 240,000ATM
 • Bậc Ngọc: 67
 • Trang Phục: 12
 • Tướng: 22

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có nhiều skin ngon,có 2 tướng trên 25k vàng,... -

Acc LQ #845 -

Acc LQ #845 -

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 22
 • Trang Phục: 25
 • Bảng Ngọc: 62
400,000CARD 320,000ATM
 • Bậc Ngọc: 62
 • Trang Phục: 25
 • Tướng: 22

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #851 -

Acc LQ #851 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 29
 • Trang Phục: 17
 • Bảng Ngọc: 76
280,000CARD 224,000ATM
 • Bậc Ngọc: 76
 • Trang Phục: 17
 • Tướng: 29

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có skin slimz thỏ ngọc hữu hạn,... -

Acc LQ #878 -

Acc LQ #878 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 25
 • Trang Phục: 12
 • Bảng Ngọc: 63
250,000CARD 200,000ATM
 • Bậc Ngọc: 63
 • Trang Phục: 12
 • Tướng: 25

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có điêu thuyền skin tiệc bãi biển,... -

Acc LQ #892 -

Acc LQ #892 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 27
 • Trang Phục: 23
 • Bảng Ngọc: 87
300,000CARD 240,000ATM
 • Bậc Ngọc: 87
 • Trang Phục: 23
 • Tướng: 27

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có lữ bố tiệc bãi biển,violet phi công trẻ,taara đại tù trưởng,krixi xứ sở thần tiên,... -

Acc LQ #893 -

Acc LQ #893 -

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 23
 • Trang Phục: 24
 • Bảng Ngọc: 38
400,000CARD 320,000ATM
 • Bậc Ngọc: 38
 • Trang Phục: 24
 • Tướng: 23

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có 2 bảng ngọc 90 chuẩn,... -

Acc LQ #905 -

Acc LQ #905 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 27
 • Trang Phục: 16
 • Bảng Ngọc: 90
280,000CARD 224,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 16
 • Tướng: 27

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #911 -

Acc LQ #911 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 28
 • Trang Phục: 21
 • Bảng Ngọc: 72
300,000CARD 240,000ATM
 • Bậc Ngọc: 72
 • Trang Phục: 21
 • Tướng: 28

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #918 -

Acc LQ #918 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 26
 • Trang Phục: 20
 • Bảng Ngọc: 86
350,000CARD 280,000ATM
 • Bậc Ngọc: 86
 • Trang Phục: 20
 • Tướng: 26

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có zephys hiệp sĩ bí ngô skin hữu hạn,lữ bố đặc nhiệm swat,... -

Acc LQ #924 -

Acc LQ #924 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 29
 • Trang Phục: 20
 • Bảng Ngọc: 65
350,000CARD 280,000ATM
 • Bậc Ngọc: 65
 • Trang Phục: 20
 • Tướng: 29

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có 2 tướng trên 25k vàng,... -

Acc LQ #930 -

Acc LQ #930 -

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 26
 • Trang Phục: 19
 • Bảng Ngọc: 61
230,000CARD 184,000ATM
 • Bậc Ngọc: 61
 • Trang Phục: 19
 • Tướng: 26

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có 7 bảng ngọc 90,... -

Acc LQ #931 -

Acc LQ #931 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 21
 • Trang Phục: 15
 • Bảng Ngọc: 90
350,000CARD 280,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 15
 • Tướng: 21

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #935 -

Acc LQ #935 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 20
 • Trang Phục: 15
 • Bảng Ngọc: 66
200,000CARD 160,000ATM
 • Bậc Ngọc: 66
 • Trang Phục: 15
 • Tướng: 20

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #936 -

Acc LQ #936 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 22
 • Trang Phục: 20
 • Bảng Ngọc: 67
350,000CARD 280,000ATM
 • Bậc Ngọc: 67
 • Trang Phục: 20
 • Tướng: 22

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #937 -

Acc LQ #937 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 28
 • Trang Phục: 18
 • Bảng Ngọc: 70
260,000CARD 208,000ATM
 • Bậc Ngọc: 70
 • Trang Phục: 18
 • Tướng: 28

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #938 -

Acc LQ #938 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 28
 • Trang Phục: 15
 • Bảng Ngọc: 60
270,000CARD 216,000ATM
 • Bậc Ngọc: 60
 • Trang Phục: 15
 • Tướng: 28

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #939 -

Acc LQ #939 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 28
 • Trang Phục: 14
 • Bảng Ngọc: 71
260,000CARD 208,000ATM
 • Bậc Ngọc: 71
 • Trang Phục: 14
 • Tướng: 28

MUA NGAY