TOP NẠP THẺ THÁNG

 • 1 Trần Ngọc Phước
 • 2 Quốc Khang
 • 3 Messengër ThôngBáo
 • 4 Binhan Tran
 • 5 Teppei Arima
Acc mã từ #780 trở lên là rank mùa S8.Mua quân huy giá rẻ bằng ATM/Ví điện tử liên hệ admin

Acc LQ #Acc có bảng ngọc 90 chuẩn,... -

Acc LQ #343 -

Acc LQ #343 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 35
 • Trang Phục: 17
 • Bảng Ngọc: 90
650,000CARD 520,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 17
 • Tướng: 35

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có 2 bảng ngọc 90,nata nghệ nhân lân,maloch tiệc hóa trang,... -

Acc LQ #358 -

Acc LQ #358 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 39
 • Trang Phục: 18
 • Bảng Ngọc: 90
750,000CARD 600,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 18
 • Tướng: 39

MUA NGAY

Acc LQ #Acc rank kcuong,4 bảng ngọc 90 chuẩn,.... -

Acc LQ #534 -

Acc LQ #534 -

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 28
 • Trang Phục: 20
 • Bảng Ngọc: 90
600,000CARD 480,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 20
 • Tướng: 28

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #539 -

Acc LQ #539 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 30
 • Trang Phục: 24
 • Bảng Ngọc: 66
550,000CARD 440,000ATM
 • Bậc Ngọc: 66
 • Trang Phục: 24
 • Tướng: 30

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có 3 skin hữu hạn : lauriel phù thủy bí ngô,zephys hiệp sĩ bí ngô,nata nghệ nhân lân,... -

Acc LQ #604 -

Acc LQ #604 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 28
 • Trang Phục: 17
 • Bảng Ngọc: 72
600,000CARD 480,000ATM
 • Bậc Ngọc: 72
 • Trang Phục: 17
 • Tướng: 28

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có joker vua hề,zill dung nham,... -

Acc LQ #617 -

Acc LQ #617 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 32
 • Trang Phục: 23
 • Bảng Ngọc: 83
650,000CARD 520,000ATM
 • Bậc Ngọc: 83
 • Trang Phục: 23
 • Tướng: 32

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có tướng đá quý rourke,... -

Acc LQ #620 -

Acc LQ #620 -

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 22
 • Trang Phục: 11
 • Bảng Ngọc: 60
450,000CARD 360,000ATM
 • Bậc Ngọc: 60
 • Trang Phục: 11
 • Tướng: 22

MUA NGAY

Acc LQ #Acc nhiều tướng nhiều trang phục,... -

Acc LQ #676 -

Acc LQ #676 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 38
 • Trang Phục: 27
 • Bảng Ngọc: 76
650,000CARD 520,000ATM
 • Bậc Ngọc: 76
 • Trang Phục: 27
 • Tướng: 38

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có airi quái xế công nghệ,violet phi công trẻ,liliana hồ quý phi,ngọc 90 chuẩn,... -

Acc LQ #691 -

Acc LQ #691 -

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 35
 • Trang Phục: 26
 • Bảng Ngọc: 90
650,000CARD 520,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 26
 • Tướng: 35

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có ngộ ko siêu việt -

Acc LQ #822 -

Acc LQ #822 -

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 17
 • Trang Phục: 7
 • Bảng Ngọc: 48
400,000CARD 320,000ATM
 • Bậc Ngọc: 48
 • Trang Phục: 7
 • Tướng: 17

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #782 -

Acc LQ #782 -

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 18
 • Trang Phục: 9
 • Bảng Ngọc: 90
120,000CARD 96,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 9
 • Tướng: 18

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có 3 bảng ngọc 90 chuẩn,.. -

Acc LQ #784 -

Acc LQ #784 -

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 23
 • Trang Phục: 10
 • Bảng Ngọc: 90
270,000CARD 216,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 10
 • Tướng: 23

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #797 -

Acc LQ #797 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 28
 • Trang Phục: 17
 • Bảng Ngọc: 76
270,000CARD 216,000ATM
 • Bậc Ngọc: 76
 • Trang Phục: 17
 • Tướng: 28

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có nhiều tướng,nhiều trang phục,... -

Acc LQ #799 -

Acc LQ #799 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 30
 • Trang Phục: 20
 • Bảng Ngọc: 73
550,000CARD 440,000ATM
 • Bậc Ngọc: 73
 • Trang Phục: 20
 • Tướng: 30

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có ngọc 90 chuẩn,... -

Acc LQ #802 -

Acc LQ #802 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 33
 • Trang Phục: 20
 • Bảng Ngọc: 90
650,000CARD 520,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 20
 • Tướng: 33

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #808 -

Acc LQ #808 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 21
 • Trang Phục: 8
 • Bảng Ngọc: 63
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 63
 • Trang Phục: 8
 • Tướng: 21

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #810 -

Acc LQ #810 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 20
 • Trang Phục: 8
 • Bảng Ngọc: 76
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 76
 • Trang Phục: 8
 • Tướng: 20

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ,có 2 tướng trên 25k vàng,... -

Acc LQ #814 -

Acc LQ #814 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 21
 • Trang Phục: 11
 • Bảng Ngọc: 72
200,000CARD 160,000ATM
 • Bậc Ngọc: 72
 • Trang Phục: 11
 • Tướng: 21

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #817 -

Acc LQ #817 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 21
 • Trang Phục: 10
 • Bảng Ngọc: 71
200,000CARD 160,000ATM
 • Bậc Ngọc: 71
 • Trang Phục: 10
 • Tướng: 21

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #819 -

Acc LQ #819 -

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 22
 • Trang Phục: 11
 • Bảng Ngọc: 65
200,000CARD 160,000ATM
 • Bậc Ngọc: 65
 • Trang Phục: 11
 • Tướng: 22

MUA NGAY