TOP NẠP THẺ THÁNG

 • 1 Huy Bim
 • 2 Không Hiểu
 • 3 Ngọc Salamen
 • 4 Kan Phê Cần
 • 5 Phúc Thiện
Acc mã từ #780 trở lên là rank mùa S8.Mua quân huy giá rẻ bằng ATM/Ví điện tử liên hệ admin

Acc LQ #Acc rank cao thủ,có 3 bảng ngọc 90 chuẩn,có murad mtp,nak sv bậc 2,zuka gấu nhồi bông,valhein đại công tước,... -

Acc LQ #953 -

Acc LQ #953 -

 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 41
 • Trang Phục: 30
 • Bảng Ngọc: 90
1,450,000CARD 1,160,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 30
 • Tướng: 41

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có nhiều skin ngon : jinna dạ xoa vương,kriknak yêu trùng cổ mộ,arthur siêu sao cricket,murad siêu việt,... -

Acc LQ #956 -

Acc LQ #956 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 27
 • Trang Phục: 22
 • Bảng Ngọc: 75
600,000CARD 480,000ATM
 • Bậc Ngọc: 75
 • Trang Phục: 22
 • Tướng: 27

MUA NGAY

Acc LQ #Acc nhiều tướng nhiều trang phục có murad siêu việt,liliana nguyệt mị ly,... -

Acc LQ #957 -

Acc LQ #957 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 44
 • Trang Phục: 36
 • Bảng Ngọc: 81
1,400,000CARD 1,120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 81
 • Trang Phục: 36
 • Tướng: 44

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có nhiều tướng nhiều trang phục HOT có 3 bảng ngọc 90 chuẩn,dư 1 đá quý,... -

Acc LQ #959 -

Acc LQ #959 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 41
 • Trang Phục: 38
 • Bảng Ngọc: 90
1,600,000CARD 1,280,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 38
 • Tướng: 41

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có nhiều tướng nhiều trang phục HOT,... -

Acc LQ #960 -

Acc LQ #960 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 34
 • Trang Phục: 47
 • Bảng Ngọc: 82
1,700,000CARD 1,360,000ATM
 • Bậc Ngọc: 82
 • Trang Phục: 47
 • Tướng: 34

MUA NGAY

Acc LQ #Acc Trắng Thông Tin -

Acc LQ #977 -

Acc LQ #977 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 32
 • Trang Phục: 22
 • Bảng Ngọc: 90
550,000CARD 440,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 22
 • Tướng: 32

MUA NGAY

Acc LQ #Acc Trắng Thông Tin -

Acc LQ #978 -

Acc LQ #978 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 36
 • Trang Phục: 21
 • Bảng Ngọc: 90
550,000CARD 440,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 21
 • Tướng: 36

MUA NGAY

Acc LQ #Acc Trắng Thông Tin -

Acc LQ #984 -

Acc LQ #984 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 34
 • Trang Phục: 18
 • Bảng Ngọc: 90
550,000CARD 440,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 18
 • Tướng: 34

MUA NGAY

Acc LQ #Acc Trắng Thông Tin -

Acc LQ #6911 -

Acc LQ #6911 -

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 31
 • Trang Phục: 25
 • Bảng Ngọc: 90
550,000CARD 440,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 25
 • Tướng: 31

MUA NGAY

Acc LQ #Acc full tướng DC nhiều trang phục ngon -

Acc LQ #26 -

Acc LQ #26 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 32
 • Trang Phục: 22
 • Bảng Ngọc: 76
700,000CARD 560,000ATM
 • Bậc Ngọc: 76
 • Trang Phục: 22
 • Tướng: 32

MUA NGAY

Acc LQ #Acc nhiều tướng nhiều trang phục ngọc ngon,... -

Acc LQ #102 -

Acc LQ #102 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 36
 • Trang Phục: 30
 • Bảng Ngọc: 90
1,000,000CARD 800,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 30
 • Tướng: 36

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có ryoma đại tướng nguyệt tộc,... -

Acc LQ #332 -

Acc LQ #332 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 30
 • Trang Phục: 14
 • Bảng Ngọc: 70
450,000CARD 360,000ATM
 • Bậc Ngọc: 70
 • Trang Phục: 14
 • Tướng: 30

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có 2 bảng ngọc 90,nata nghệ nhân lân,maloch tiệc hóa trang,... -

Acc LQ #358 -

Acc LQ #358 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 39
 • Trang Phục: 18
 • Bảng Ngọc: 90
450,000CARD 360,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 18
 • Tướng: 39

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #539 -

Acc LQ #539 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 30
 • Trang Phục: 24
 • Bảng Ngọc: 66
550,000CARD 440,000ATM
 • Bậc Ngọc: 66
 • Trang Phục: 24
 • Tướng: 30

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có joker vua hề,zill dung nham,... -

Acc LQ #617 -

Acc LQ #617 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 32
 • Trang Phục: 23
 • Bảng Ngọc: 83
500,000CARD 400,000ATM
 • Bậc Ngọc: 83
 • Trang Phục: 23
 • Tướng: 32

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có tướng đá quý rourke,... -

Acc LQ #620 -

Acc LQ #620 -

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 22
 • Trang Phục: 11
 • Bảng Ngọc: 60
250,000CARD 200,000ATM
 • Bậc Ngọc: 60
 • Trang Phục: 11
 • Tướng: 22

MUA NGAY

Acc LQ #Acc nhiều tướng nhiều trang phục,... -

Acc LQ #676 -

Acc LQ #676 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 38
 • Trang Phục: 27
 • Bảng Ngọc: 76
500,000CARD 400,000ATM
 • Bậc Ngọc: 76
 • Trang Phục: 27
 • Tướng: 38

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có airi quái xế công nghệ,violet phi công trẻ,liliana hồ quý phi,ngọc 90 chuẩn,... -

Acc LQ #691 -

Acc LQ #691 -

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 35
 • Trang Phục: 26
 • Bảng Ngọc: 90
450,000CARD 360,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 26
 • Tướng: 35

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có 3 bảng ngọc 90 chuẩn,.. -

Acc LQ #784 -

Acc LQ #784 -

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 23
 • Trang Phục: 10
 • Bảng Ngọc: 90
270,000CARD 216,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 10
 • Tướng: 23

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có nhiều tướng,nhiều trang phục,... -

Acc LQ #799 -

Acc LQ #799 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 30
 • Trang Phục: 20
 • Bảng Ngọc: 73
550,000CARD 440,000ATM
 • Bậc Ngọc: 73
 • Trang Phục: 20
 • Tướng: 30

MUA NGAY