TOP NẠP THẺ THÁNG

 • 1 Trần Ngọc Phước
 • 2 Quốc Khang
 • 3 Messengër ThôngBáo
 • 4 Binhan Tran
 • 5 Teppei Arima
Acc mã từ #780 trở lên là rank mùa S8.Mua quân huy giá rẻ bằng ATM/Ví điện tử liên hệ admin

Acc LQ #Acc vip có 47 tướng,17 trang phục,... -

Acc LQ #296 -

Acc LQ #296 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 47
 • Trang Phục: 17
 • Bảng Ngọc: 79
1,100,000CARD 880,000ATM
 • Bậc Ngọc: 79
 • Trang Phục: 17
 • Tướng: 47

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có 3 bảng ngọc 90,nhiều tướng và skin ngon,... -

Acc LQ #336 -

Acc LQ #336 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 40
 • Trang Phục: 28
 • Bảng Ngọc: 90
1,300,000CARD 1,040,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 28
 • Tướng: 40

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có nhiều tướng nhiều skin,... -

Acc LQ #337 -

Acc LQ #337 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 40
 • Trang Phục: 19
 • Bảng Ngọc: 72
1,100,000CARD 880,000ATM
 • Bậc Ngọc: 72
 • Trang Phục: 19
 • Tướng: 40

MUA NGAY

Acc LQ #Acc nhiều tướng,nhiều trang phục,... -

Acc LQ #350 -

Acc LQ #350 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 41
 • Trang Phục: 24
 • Bảng Ngọc: 80
1,300,000CARD 1,040,000ATM
 • Bậc Ngọc: 80
 • Trang Phục: 24
 • Tướng: 41

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có tướng đá quý rourke,ryoma đại tướng nguyệt tộc,ngộ không siêu việt,alice bé gấu tuyết,nak bboy công nghệ,murad mtp,.... -

Acc LQ #353 -

Acc LQ #353 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 35
 • Trang Phục: 25
 • Bảng Ngọc: 84
1,700,000CARD 1,360,000ATM
 • Bậc Ngọc: 84
 • Trang Phục: 25
 • Tướng: 35

MUA NGAY

Acc LQ #Acc rank kcuong 1 sắp lên cao thủ,1 bảng ngọc 90 chuẩn,.... -

Acc LQ #361 -

Acc LQ #361 -

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 51
 • Trang Phục: 20
 • Bảng Ngọc: 90
2,000,000CARD 1,600,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 20
 • Tướng: 51

MUA NGAY

Acc LQ #LƯU Ý : ACC CÓ SĐT CÒN LẠI TRẮNG,QUÝ KHÁCH MUA XONG CHAT VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ THAY ĐỔI SANG SĐT CỦA QUÝ KHÁCH ( chỉ duy nhất acc này có sđt )
Acc có 4 bảng ngọc 90,violet nữ hoàng pháo hoa skin hữu hạn,butter nữ quái nổi loạn,... -

Acc LQ #363 -

Acc LQ #363 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 30
 • Trang Phục: 20
 • Bảng Ngọc: 90
1,500,000CARD 1,200,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 20
 • Tướng: 30

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có skin ngon : butter nữ quái nổi loạn,zill dung nham,lữ bố kỵ sĩ âm phủ,wonder woman thế chiến -

Acc LQ #840 -

Acc LQ #840 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 30
 • Trang Phục: 19
 • Bảng Ngọc: 90
600,000CARD 480,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 19
 • Tướng: 30

MUA NGAY

Acc LQ #Acc 51 tướng 24 skin,... -

Acc LQ #442 -

Acc LQ #442 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 51
 • Trang Phục: 24
 • Bảng Ngọc: 80
2,000,000CARD 1,600,000ATM
 • Bậc Ngọc: 80
 • Trang Phục: 24
 • Tướng: 51

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có nhiều skin hot : tv dũng sĩ đồ long,lữ bố nam vương,tel'annas chung tình tiễn,valhein vũ khí tối thượng,.. -

Acc LQ #828 -

Acc LQ #828 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 22
 • Trang Phục: 19
 • Bảng Ngọc: 85
600,000CARD 480,000ATM
 • Bậc Ngọc: 85
 • Trang Phục: 19
 • Tướng: 22

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có skin yorn thế tử nguyệt tộc skin đá quý,có nhiều tướng ngon,.... -

Acc LQ #835 -

Acc LQ #835 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 33
 • Trang Phục: 20
 • Bảng Ngọc: 85
1,000,000CARD 800,000ATM
 • Bậc Ngọc: 85
 • Trang Phục: 20
 • Tướng: 33

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có nhiều skin ngon : violet phi công trẻ,murad mtp,zuka gấu nhồi bông,lữ bố đặc nhiệm swat,đã mở sổ sứ mệnh đến cấp 50,ngọc chuẩn,... -

Acc LQ #836 -

Acc LQ #836 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 26
 • Trang Phục: 20
 • Bảng Ngọc: 85
650,000CARD 520,000ATM
 • Bậc Ngọc: 85
 • Trang Phục: 20
 • Tướng: 26

MUA NGAY

Acc LQ #Acc nhiều skin ngon : zuka gấu nhồi bông,nak bboy công nghệ,violet phi công trẻ,gildur tiệc bãi biển,ngọc 90 chuẩn,... -

Acc LQ #839 -

Acc LQ #839 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 38
 • Trang Phục: 31
 • Bảng Ngọc: 90
1,500,000CARD 1,200,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 31
 • Tướng: 38

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có rouke tướng đá quý,.... -

Acc LQ #25 -

Acc LQ #25 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 22
 • Trang Phục: 10
 • Bảng Ngọc: 60
450,000CARD 360,000ATM
 • Bậc Ngọc: 60
 • Trang Phục: 10
 • Tướng: 22

MUA NGAY

Acc LQ #Acc full tướng DC nhiều trang phục ngon -

Acc LQ #26 -

Acc LQ #26 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 32
 • Trang Phục: 22
 • Bảng Ngọc: 76
700,000CARD 560,000ATM
 • Bậc Ngọc: 76
 • Trang Phục: 22
 • Tướng: 32

MUA NGAY

Acc LQ #Acc nhiều tướng nhiều trang phục ngọc ngon,... -

Acc LQ #102 -

Acc LQ #102 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 36
 • Trang Phục: 30
 • Bảng Ngọc: 90
1,000,000CARD 800,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 30
 • Tướng: 36

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #280 -

Acc LQ #280 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 34
 • Trang Phục: 25
 • Bảng Ngọc: 76
550,000CARD 440,000ATM
 • Bậc Ngọc: 76
 • Trang Phục: 25
 • Tướng: 34

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có ryoma đại tướng nguyệt tộc,... -

Acc LQ #332 -

Acc LQ #332 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 30
 • Trang Phục: 14
 • Bảng Ngọc: 70
600,000CARD 480,000ATM
 • Bậc Ngọc: 70
 • Trang Phục: 14
 • Tướng: 30

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có 2 skin hiếm hữu hạn nata quà quái quỷ,omarr thông thỏa thích,... -

Acc LQ #333 -

Acc LQ #333 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 32
 • Trang Phục: 21
 • Bảng Ngọc: 69
600,000CARD 480,000ATM
 • Bậc Ngọc: 69
 • Trang Phục: 21
 • Tướng: 32

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có 2 bảng ngọc 90 chuẩn,... -

Acc LQ #342 -

Acc LQ #342 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 32
 • Trang Phục: 14
 • Bảng Ngọc: 90
600,000CARD 480,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 14
 • Tướng: 32

MUA NGAY